Bản tự nhận xét, đánh giá viên chức năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Quốc Khánh
Ngày gửi: 19h:44' 21-05-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 1088
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬT XÉT, ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2011-2012
CỦA VIÊN CHỨC- Họ và Tên: HOÀNG QUỐC KHÁNH. Năm sinh: 02/09/1978.
- Chức vụ: Giáo viên.
- Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội.
Tôi xin tự đánh giá theo 4 nội dung sau đây:
1. Kết quả thực hiện công việc:
- Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
- Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức thực tiễn.
- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh.
- Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi luôn thực hiện đúng kế hoạch của Hội đồng đội huyện. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, đúng quy định được Hội đồng đội huyện đánh giá cao. Liên đội đạt hạng nhất trong huyện 5 năm liền.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các công việc cho lãnh đạo.
- Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.
2. Việc thực hiện qui định về đạo đức nghề nghiệp:
- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
- Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh.
3. Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
- Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
- Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Luôn hoàn thành tốt các công tác được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.
- Luôn tham gia tốt các phong trào của nhà trường, của huyện.
- Hổ trợ cho Hội đồng đội, Phòng Giáo dục huyện thực hiện một số phong trào của huyện.
Qua đó, tôi tự đánh kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm chính trong công tác và phân loại như sau:
1. Ưu điểm:
- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình các hoạt động chính trị - xã hội.
- Có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh.
- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
- Đoàn kết, cộng tác với đồng nghiệp; ý thức xây dựng tập thể tốt.
- Xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ đúng quy định trong chương trình.
- Công tác đội 5 năm liền xếp hạng nhất trong huyện.
2. Nhược điểm: Đôi lúc còn bị động về thời gian thực hiện kế hoạch.
3. Phân loại: Hoàn thành